‘’LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA” jeb ‘’Gaismas pils’’, Mūkusalas ielā 3, Rīga

Arhitekts: Gunārs Birkerts.
Slodžu aprēķins un visu stikloto konstrukciju (tai skaitā fasāžu sistēmas) aprēķini un projektēšana.

Objekta apjoms  – 45 000 m2.