Ēkas rekonstrukcija – viesnīca Audēju iela 13, Kalēju iela 39, Rīga

Arhitekts: Juris Bērziņš. A/S ‘’PALAST ARCHITEKTS’’, Būvprojekta BK daļas vadīšana un izstrāde.
Objekta apjoms  ~ 6 600m2.