Ēkas jaunbūve – daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Miera 12a/14, Rīga

Arhitekts: Andris Kronbergs. Anita Šnitko A/S ‘’ARHIS’’,
Būvprojekta BK daļas vadīšana.

Objekta apjoms  – 7 6000 m2