Ēkas jaunbūve – daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar palīgfunkcijām, Ropažu iela 10k-1, Rīga

Arhitekts: Valdis Onkelis, Juris Lauris.
Būvprojekta vadīšana, izstrādāts pilns tehniskais projekts.
Objekta apjoms  ~ 12 000 m2.